FR | NL | EN | ES
Home | Contact | Site map | Print

Onze activiteiten 2010


Vietnam - Onderhoud met een vertegenwoordiger van het Ministerie van Gezondheid

Onderwerp : Vergadering tussen het RIZIV (Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen – CTG) en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Gezondheid van Vietnam.

Datum: 20 oktober

Meer weten hierover?

Marokko - Opdracht in Rabat

Onderwerp: Seminarie - Uitwerking van nomenclaturen van medische verrichtingen in de cardiologie en de klinische biologie (casus van België) - RIZIV & Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM)

Datum: van 10 tot 14 oktober

Meer weten hierover?

Republiek Korea - Onthaal van een delegatie van de National Health Insurance Corporation (NHIC)begeleid door een ploeg van KBS Television (Korea Broadcasting System) (vervolg van de opdracht van juli)

Onderwerp: productie van een medisch programma voor de Koreaanse televisie over het Belgische systeem voor gezondheidsverzekering

Datum: 29 september

Meer weten hierover?

China - Documentatie onderzoek

Onderwerp: Onthaal van Mevrouw Mo Wei (Hoogleraar assistent) van het Europese studies Instituut (Chinese academie van sociale wetenschappen - CASS) wie een onderzoek doet over de Belgische sociale zekerheid, met de volgende objectieven:

  • analyse van de Belgische sociale zekerheid
  • analyse van de algemene kenmerken en de nieuwe trend in de Belgische sociale zekerheid
  • analyse van de hervormingen van de Belgische sociale zekerheid

Datum: 6 september

Onthaal van Mevrouw Mo Wei (Hoogleraar assistent) van het Europese studies Instituut

TunesiŽ Ė Opdracht in Tunis (feed-back van de stage van 2 april tot 28 mei)

Onderwerp: Deelname aan de jury voor de verdediging van stageverhandelingen door studenten van de “Ecole Nationale d'Administration” (ENA) van Tunis die hun stage in België hebben gelopen.

Datum : van 31 augustus tot 3 september

Meer weten hierover?

Democratische Republiek Congo - Onthaal van een presidentiŽle delegatie van de republiek

Onderwerp: Uitwisselingen rond het project van de universele dekking van de gezondheidszorg in Democratische Republiek Congo

Datum: 13 augustus

Meer weten hierover?

Algerije – Opdracht in Algiers

Expertise workshops betreffende het actuariaat in de ziektekostenverzekering en de financiering van ziekenhuizen

Onderwerp: Een luik “Actuariaat” (RIZIV) en een luik “Financiering van ziekenhuizen” (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid).

Periode: van 12 tot 16 juli

Meer weten hierover?

Republiek Korea - Onthaal van een delegatie van de National Health Insurance Corporation (NHIC)

Onderwerp: Uitwisselingen over de kenmerken van het Belgische systeem voor geneeskundige verzorging en recente hervormingen.

Datum: 9 juli

Meer weten hierover?

Marokko - Haalbaarheidsstudie

Onderwerp: Kritische analyse van de actuariële studie "Voor de beoordeling van de duurzaamheid van de regeling AMO van de CNOPS – Diagnose van de huidige situatie" gemaakt door ARM-consultants geselecteerd door de Caisse Nationale d’Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) - Tussentijds verslag JUNI 2010; 151 pagina's. Analyse uitgevoerd door de dienst Actuariaat van het RIZIV op verzoek van de CNOPS

Datum: 9 juli

Ivoorkust – Start van een project

Onderwerp: Eerste fase van een haalbaarheidsstudie om een mutualiteit op te richten in Abidjan voor de ‘Coopérative des Garagistes de Côte d’Ivoire (CGCI)’. Verzending van een voorstel van enquête "huishouden" (70 vragen - 11 pagina's), opgesteld door COOPAMI, voor een pretest op het terrein.

Datum: 7 juli

Meer weten hierover?

Tunesië – Onthaal van twee stagiairs van de “Ecole Nationale d'Administration” (ENA) van Tunis in het kader van een samenwerkingsakkoord afgesloten door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO)

Onderwerp : De stage laat de stagiairs toe zich een idee te vormen van de werking van een buitenlandse administratie. De stagiairs werken aan een stageverhandeling die een meerwaarde betekent en bruikbaar is voor de ontvangende overheidsdienst.

Datum : van 2 april tot 28 mei

Meer weten hierover?

Republiek Congo (Brazzaville) - Onthaal van een delegatie (vervolg van de opdracht van 2008)

Onderwerp: Besprekingen van een project met als doel het opstellen van sociale bescherming voor mensen met een handicap

Datum: van 10 tot 12 mei + 18 en 25 mei

Meer weten hierover?

Franstalig opleidingsprogramma COOPAMI

Onderwerp: Beheer van de Sociale Zekerheid

Datum: van 1 tot 26 maart

Meer weten hierover?

Presentatie in het kader van het project “Ondersteuning van de Nationale Assemblee van Democratische Republiek Congo” op initiatief van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

Onderwerp: Thematische uiteenzetting over het systeem en de financiering van de gezondheidszorg in België

Datum: 25 maart

Meer weten hierover?

Presentatie in het kader van een master in de Volksgezondheid in Health Systems Management and Policy (HSMP) aan het Instituut voor Tropische geneeskunde in Antwerpen

Datum: 1st maart

Republiek Korea - Onthaal van een delegatie

Onderwerp : Technische/organisatorische/administratieve aspecten van de terugbetaling van geneesmiddelen ; prijszetting en terugbetaling van parallel geimporteerde geneesmiddelen, generieken en orphan drugs

Datum: 24 februari

Meer weten hierover?

Oeganda – Engelstalig opleidingsprogramma COOPAMI

Onderwerp: Beheer van de Sociale Zekerheid

Datum: van 1 tot 12 februari

Meer weten hierover? : Engelstalig opleidingsprogramma - Oeganda

© COOPAMI 2009 | Webmaster | Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Logo Smals