FR | NL | EN | ES
Home | Contact | Site map | Print

Onze activiteiten 2009


Marokko - Onderhoud met de Algemeen Directeur van de "Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM)"

Onderwerp: Uitwisselingen over de samenwerking tussen het ANAM en het RIZIV vanaf 2010 – Project tot herziening van de nomenclatuur

Datum: 8 december

Vietnam – Ontvangst van een delegatie (provincie Hoa Binh - project Kich)

Onderwerp: Thematisch gesprek over de financiering van de gezondheidszorg – met speciale aandacht voor de ziekteverzekering – alsook over een rechtvaardige financiering en de verschillende mechanismen van betaling aan de verstrekkers

Datum: 14 oktober

Meer weten hierover?

Marokko - Onthaal van twee stagiairs van het Institut National d'Administration Sanitaire (INAS) in het kader van indirecte belgische ontwikkelingssamenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

Onderwerp: Inzicht in de besluitvorming binnen het RIZIV via een stage binnen de Medische Directie van de Dienst geneeskundige verzorging en van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Periode: van 29 september tot 8 oktober

Meer weten hierover?

Burundi – Ondertekening van een overeenkomst met het Centre International d'Etudes, Réalisation et Gestion en Assurance Maladie (CIERGAM) in aanwezigheid van mevrouw Minani Eerste raadgever bij de ambassade van Burundi in Brussel

Onderwerp: Overeenkomst om samen te werken met het CIERGAM voor de invoering van een ziekteverzekering voor de informele sector

Datum: 22 september

Meer weten hierover?

Onthaal van een Turks-Cypriotische delegatie

Datum : 7 juli

Guinee – Onderhoud met de Minister van Werkgelegenheid en Ambtenarenzaken

Onderwerp: Uitwisseling over het opzetten van een gezondheidscentrum en een ziekenfonds voor ambtenaren als de eerste stap naar de oprichting van een ziekteverzekering in Guinee

Datum: 30 juni

Burundi – Onderhoud met de Algemeen Directeur van de sociale zekerheid

Onderwerp: Uitwisselingen over de kenmerken van het Belgische systeem voor geneeskundige verzorging (rol van het RIZIV) en van het thans lopende project voor de invoering van een systeem voor geneeskundige verzorging in Burundi

Datum: 20 mei

Presentatie in het kader van een master in de Volksgezondheid in Health Systems Management and Policy (HSMP) aan het Instituut voor Tropische geneeskunde in Antwerpen

Datum : 8 april

Democratische Republiek Congo – Opdracht in Kinshasa

Onderwerp: Opstellen van een haalbaarheidsstudie over de oprichting van ziekenfondsen

Periode: van 23 tot 29 maart

Meer weten hierover?

Egypte – Onthaal van een delegatie

Onderwerp: Uitwisselingen over de toegankelijkheid van de geneeskundige verzorging in het Belgische systeem

Datum: 12 maart

Meer weten hierover?

Marokko - Workshop "expertise en uitwisselingen" in België met de "Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM)"

Onderwerp: Werkweek rond de drie volgende thema’s:

  • Zorgtrajecten
  • Preventie
  • Vaststelling van de prijs van geneesmiddelen

Periode: van 16 tot 22 februari

Meer weten hierover?

Democratische Republiek Congo – Opdracht in Kinshasa

Onderwerp: Deelname aan twee colloquia over "Les mutuelles de santé" (de ziekenfondsen)

Periode: van 11 tot 15 februari

Meer weten hierover?

Officiële oprichting van COOPAMI en de opname ervan in de wijzigingsclausule 2009 bij de bestuursovereenkomst van het RIZIV

© COOPAMI 2009 | Webmaster | Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Logo Smals