FR | NL | EN | ES
Home | Contact | Site map | Print

Onze activiteiten 2008


Algerije – Opleidingsstage in België voor Algerijnse stagiairs

Stage georganiseerd op verzoek van het Belgisch Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking (BTC)

Onderwerp: Beheer van en communicatie door instellingen van de Sociale Zekerheid

Periode: van 24 november tot 12 december

Meer weten hierover?

Algerije – Opdracht in Algiers

Seminarie georganiseerd in het kader van de werkzaamheden van de "Commission de Réflexion sur le Financement de la Sécurité Sociale" opgericht door de Minister van Arbeid, Werk en Sociale Zekerheid in februari 2008.

Onderwerp: Presentatie – Luik "Verzekering voor Geneeskundige Verzorging" (RIZIV)

Periode: van 29 augustus tot 1 september

Onderwerp: Presentatie – Luik "Pensioenverzekering"
(COOPAMI – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)

Periode: van 7 tot 10 november

Meer weten hierover?

Republiek Congo (Brazzaville) – Onthaal van een delegatie

Onderwerp: Uitwisselingen over sociale acties ten gunste van personen met een handicap

Datum: 23 oktober

Meer weten hierover?

Mozambique – Onthaal van een delegatie

Ontmoeting georganiseerd op verzoek van de Universiteit Gent (UG) in het kader van een interuniversitair project van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) met de universiteit Eduardo Mondlane in Maputo

Onderwerp: Uitwisselingen rond vier specifieke thema’s

Datum: 26 september

Meer weten hierover?

Mali – Onthaal van een stagiaire uit Mali in het kader van een proefschrift aan de "Université Catholique de Louvain" (UCL)

Onderwerp: Proefschrift in het kader van een master in de Actuariële Wetenschappen

Periode: van juli tot september

Tunesië – Opdracht in Monastir

Onderwerp: Presentatie in het kader van een rondetafelconferentie over de hervorming van de ziekteverzekering in Tunesië

Datum: 30 mei

Meer weten hierover?

Rwanda – Haalbaarheidsstudie

Onderwerp: Kritische analyse van het rapport van de firma SOGEAF (Bujumbura-Burundi) over "La politique nationale d’assurance maladie au Rwanda” na een aanbesteding door de “Rwandaise d’Assurance Maladie (RAMA)".
Analyse uitgevoerd door de dienst Actuariaat van het RIZIV op verzoek van de "Rwandaise d’Assurance Maladie (RAMA)"

Datum: 7 april

Meer weten hierover?

© COOPAMI 2009 | Webmaster | Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Logo Smals