FR | NL | EN | ES
Home | Contact | Site map | Print

Over COOPAMI


Wie zijn wij ?

De Cel Expertise & COOPAMI is een stafdienst (onder leiding van de Administrateur-generaal van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) die werd opgericht in november 2010 binnen de Algemeen Ondersteunende Diensten van het RIZIV.

De opdrachten van de dienst zijn georganiseerd rond twee assen:

Meer informatie vindt u onder de rubriek "Expertise".

Hieronder vindt u het organigram van het RIZIV waarin we ons als stafdienst situeren binnen de dienst Algemene Ondersteunende Diensten.

Organigram van het RIZIV

Wat zijn onze doelstellingen?

Wat doen wij?

COOPAMI spitst zijn activiteiten toe op twee domeinen: projecten en opleiding.

Wij stellen meerjarige programma’s op om de sociale bescherming te ontwikkelen, om uitwisseling van kennis te ondersteunen en moderne managementtechnieken in bestaande systemen van sociale bescherming in te voeren.

COOPAMI ondersteunt landen bij het uitwerken van projecten op het vlak van sociale bescherming inzake gezondheidszorg. Omdat elk land verschillend is, is er steeds een specifieke aanpak nodig. Er bestaat geen blauwdruk van sociale bescherming die voor alle landen van toepassing is.

Concreet vinden onze acties plaats

In België organiseren we:

  1. de ontvangst van buitenlandse delegaties rond specifieke vragen - INFORMATIE over het Belgische systeem van terugbetaling van gezondheidszorg (1-2 dagen)
  2. WORKSHOPS om expertise uit te wisselen rond specifieke thema's in het kader van de Belgische sociale bescherming (2-5 dagen)
  3. elk jaar een OPLEIDING in het beheer van de sociale zekerheid inzake gezondheidszorg op basis het Belgische systeem en richt zich tot de beleidsmedewerkers uit ontwikkelingslanden die werken in een overheidsadministratie belast met de toegang tot gezondheidszorg (1 maand - in het Frans)
  4. STAGES in het kader van "capaciteitsopbouw" voor beleidsmedewerkers van overheidsadministraties in de sociale zekerheid (voor a priori onbepaalde duur)

Ter plaatse organiseren we :

  1. OPLEIDINGEN (maximaal twee weken) voor beleidsmedewerkers van overheidsadministraties met als doel het ontwikkelen of het verbeteren van de sociale bescherming inzake de gezondheidszorg van het verzoekende land.
  2. WORKSHOPS om expertise uit te wisselen rond specifieke thema’s die door het verzoekende land worden voorgesteld (2-5 dagen)
  3. HAALBAARHEIDSSTUDIES in het kader van de invoering van een systeem van sociale bescherming in de gezondheidszorg in het verzoekende land (10 dagen ter plaatse bij de start van de enquête + verwerking van de gegevens in België)

Daarenboven zorgen we voor een permanente omkadering van onze projecten.

Hiervoor beschikt COOPAMI over een installatie voor videoconferenties die het uitwisselen van expertise vergemakkelijkt, alsook de begeleiding op het terrein van projecten met alle landen die over een dergelijke installatie beschikken.

De omkadering is eveneens mogelijk via Webex en Skype.

COOPAMI op Facebook

Volg onze activiteiten op onze Facebookpagina.

Ze praten over ons

Logo BTC

Logo CPAS Berchem

 

Video : Ontdek COOPAMI doorheen de jaren

Onze logo

Het logo COOPAMI logo COOPAMI is geïnspireerd op de twee basiselementen van
het logo van het RIZIVlogo RIZIV

Dezelfde kleuren werden gebruikt.

© COOPAMI 2009 | Webmaster | Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Logo Smals