FR | NL | EN | ES
Home | Contact | Site map | Print

SOCIEUX+ –Sociale Zekerheid Europese Unie deskundigheid bij hulp in de vorm van samenwerking

SOCIEUX+ is een technische hulpfaciliteit opgezet door het Directoraat-Generaal voor Ontwikkeling en Samenwerking van de Europese Commissie -EuropeAid- om de inspanningen van partner-landen te ondersteunen om sociale zekerheidssystemen beter op te zetten en te managen. SOCIEUX+ richt zich op publieke autoriteiten en bevoegde organen belast met sociale zekerheid op nationaal en regionaal niveau. Meer informatie :

Logo SOCIEUXSOCIEUX+

COOPAMI 2009 | Webmaster | Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Logo Smals