FR | NL | EN | ES
Home | Contact | Site map | Print

Partners

Een partner is een Belgische (federale, gewestelijke of communautaire) overheidsdienst, een departement van een Belgische universiteitsfaculteit, een Belgische niet-gouvernementele organisatie (ngo) of een Belgische vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die zijn/haar medewerking verleent aan de opleidingsprogramma’s of aan de acties van COOPAMI op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

COOPAMI 2009 | Webmaster | Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Logo Smals