FR | NL | EN | ES
Home | Contact | Site map | Print

BELINCOSOC is een project van de FOD Sociale Zekerheid onder de bescherming van het Optifed-programma.

Voor de promotie en de verdediging van het Belgische sociale model op internationale niveau werd het BELINCOSOC-project gelanceerd. BELINCOSOC zal op vrijwillige basis zo veel mogelijk actoren samenbrengen om als netwerkhoofd hun belangen op de internationale scène te coördineren en om als unieke gesprekspartner voor het netwerk op te treden.

BELINCOSOC moedigt ten slotte het delen van kennis en ervaring aan en treedt op als studiecentrum, dat door de internationale instellingen wordt erkend.

COOPAMI 2009 | Webmaster | Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Logo Smals