FR | NL | EN | ES
Home | Contact | Site map | Print

Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

Alle documenten op deze site zijn louter informatief.

COOPAMI wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van oneigenlijk of frauduleus gebruik van de gegevens op de site.

COOPAMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de gegevens die op deze site worden geraadpleegd of via dit systeem worden uitgewisseld, niet bijgewerkt, onjuist of onvolledig zijn. De informatie en de documenten die op de site van COOPAMI beschikbaar worden gesteld, mogen niet worden beschouwd als een authentieke overname van officieel aangenomen teksten. Alleen officiële teksten worden als authentiek beschouwd.

COOPAMI kan niet garanderen dat de informatie virusvrij is. Het gebruiken en raadplegen van deze site gebeurt op eigen risico.

Het creëren van hyperlinks naar een of meerdere andere sites, inclusief de hyperlinks in die sites, betekent niet dat er ook maar enige vorm van vereniging, partnerschap, lidmaatschap of goedkeuring bestaat.

Door zich toegang te verschaffen tot de informatie die onder deze waarschuwing valt, ziet de gebruiker af van elke klacht of van om het even welk beroep tegen COOPAMI met betrekking tot het gebruik van de gegevens of de informatie die op de site te zijner beschikking worden gesteld.

Door zich toegang te verschaffen tot de informatie die onder deze waarschuwing valt, aanvaardt de gebruiker alle risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het systeem en stemt hij ermee in om af te zien van elk beroep tegen COOPAMI, inclusief het risico op schade aan de computer, aan de software of aan de gegevens veroorzaakt door een virus die zou zijn doorgestuurd of geactiveerd door het systeem of door het feit dat de gebruiker zich tot dat systeem toegang heeft verschaft.

De raadpleging of het gebruik van deze site, in welke taal dan ook, houdt automatisch de volledige aanvaarding in van het voormelde beding van afwijzing van aansprakelijkheid.

COOPAMI 2009 | Webmaster | Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Logo Smals